Gebruiksvoorwaarden

Begrippen en afkortingen

Proclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de gemeente Raalte. De gemeente Raalte besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar website. Kom je desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als je ons dat laat weten door contact op te nemen met onderstaand contactpersoon.

Gemeentelijke regelgeving op de website

Via deze website heb je toegang tot teksten van gemeentelijke regelgeving, zoals bijvoorbeeld verordeningen. Hierbij geldt dat de publicatie van deze teksten op de website geen bekendmaking vormt in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en/of Gemeentewet. Alleen de door de gemeente gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst.

Auteursrecht

De informatie op deze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van de gemeente Raalte en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht tenzij anders vermeld. Het is toegestaan informatie van de website van de gemeente Raalte over te nemen in je eigen publicatie mits je de bron vermeldt en het geen commerciƫle doeleinden dient. Het verveelvoudigen, verspreiden en/of openbaar maken van genoemde informatie door druk, fotokopie, fax en/of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand is toegestaan na overleg met en toestemming van de gemeente Raalte. De gemeente vindt het belangrijk hierbij betrokken te worden omdat ze dan zorg kan dragen voor de correctheid en volledigheid van de informatie. Hiervoor kun je contact opnemen met de gemeente Raalte via telefoonnummer (0572) 34 77 99.

Aansprakelijkheid

Ondanks dat de gemeente Raalte tracht de informatie op de website zo volledig en correct mogelijk weer te geven kan het voorkomen dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Daarnaast worden bij het vertalen van regelgeving naar publieksinformatie keuzes gemaakt ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid. Voor de gebruiker essentiƫle informatie moet dan ook te allen tijde door de gebruiker zelf gecontroleerd worden in de geldende regelgeving en/of bij de verantwoordelijke organisatie(s). Het is mogelijk dat via de internetsite van de gemeente Raalte toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De gemeente Raalte kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.